Haagayya 19/2014

Abbootiin Gadaa,Haawwonni siinqee fi Abbootiin Amantaa Godina Shawaa Bahaa Awaash Malkaasaarraa dhufan hojii yuunvarsiitii Arsii Hojjataa jiru bakkatti argamuun daawwataniiru!

Akkuma Atileetota keenna urjiitti; Ogeeyyii Beekkamoo!!!

Leave a Comment