College of Business and Economics of Arsi University, has officially inaugurated its pilot project

College of Business and Economics of Arsi University, has officially inaugurated its pilot project entitled “Setting-up Agricultural Market Information System (A-MIS)” which has been under execution for the last six months (May, 2022 – October, 2022). The project was under implementation in collaboration with the following stakeholders and partners: The project was inaugurated in the…

Read More

Yuunivarsiitiin Arsii kitaaba Eebbisiise

Sadaasa 17,2015Yuunvarsiitiin Arsii Kitaabbilee lama ”Ateeteefi kuusaa Afoola Oromoo Arsii” jedhamu Obbo Boonsamoo Mi’eessootiin barreeffamemaxxansiisuun eebbisiise. Yuunvarsiitiin Arsii kiitaabbilee obbo Boonsamoo Mi’eessoo barreessee osoo hin maxxansiin boqatan maxxansuun eebbiseera. Sirna eebba Kitaabbilee kana irratti arganuun ergaa kan dabarsan Pireezidaantiin Yuunvarsiitii Arsii Dr. Dhugumaa Adunyaa fi Pireezidaantiin Itti Aanaan dhimma qorannoofi tajaajila hawaasaa Dr.Addaam KadiirYuunvarsiitichi, Aadaa…

Read More

awarded an honorary doctorate

Commander athlete Derartu Tulu received her honorary doctorate from Bahirdar University. Commander athlete Derartu Tulu was awarded an honorary doctorate from Bahirdar University for her great contribution to the country in the field of sports. Komaandar Atileeti Daraartuu Tulluu Doktareetii kabajaa Yuunivarsiitii Baahir Daar irraa fudhattee jirti. Komaandar Atileeti Daraartuu Tulluu gumaacha Seektara Ispoortii Atileetiksiin…

Read More