Thursday, 10 September 2020 15:22

Ibsa Gammachuu Bara Haarawaa

Written by
Rate this item
(1 Vote)

Yuunivarsiitiin Arsii Maanajimeentii, Barsiisota, Hojjattoota, Barattoota fi walumaagalatti Hawaasa Yuunivarsiitichaatiin Baga Bara Haarawaa 2013n isin ga’e jechuun Hawwiii Gaarii qabu ibsaa. Barri Haarofti dhufu kan Nagayaa, kan Gammachuu, kan Fayyaa, kan Badhaadhinaa, kan guddinaa fi bara Hojii Gaarii itti raawwattanii haa isiniif ta’u, haa nuuf ta’u.

Barri Dhufu heddumina kabajinee tokkummaan kan itti dhaabbanu, duudhawwan keenya kan itti jajjabeessinu; Karoora keenya kan galmaan itti geenyu; Yuunivarsiitiin keenya nageenyi guutumaa guututti kan keessatti daddagaagu, hojiin baruu-barsiisuu nagayaan kan itti gaggeessamu Jiddu gala ol’aanaa (Center of Excellence) taasisuuf kan qindoominaan itti hirmaannuu Zabana guddinaa akka nuu ta’u Hawwii keenya irra deebin ibsaa,  rakkoowwan Bara 2012 nu muudatan bara darbe waliin duubatti dhiifnee Bara Haarawatti Ce’nee Fedhii fi Abdii  Haarawaan gara Badhaadhinatti  Bara itti deemnu nuu haa ta’u.

Carraa kanaan Barattootni keenyaa iddoo jirtanitti meeshaalee walqunnamtii adda addaatiin Mojuulota, Kitaabota fi Barreeffamoota isiniif ergaman dubbisuu/qo’achuu irra akka hin fagaanne isin hubachiisaa, yeroo muraasaa as biyya keenyatti tamsaa’inni Vaayireesii Koronaa waan babaldhataa dhufeef tooftaalee ittisaa fayyadamuun mataa keessanii fi hawaasa dhibee kanarraa eegu fi tamsaa’ina Vaayireesichaa ittisuun ga’ee keessan akka gumaachitan daballee isin hubachiifna.

                                                  Baga Bara Haarawaan Isin Ga’e!

                                                      Ayyaana Gaarii Isiniif Haa ta’u!

                                                             Yuunivarsiitii Arsii

                                  የአዲስ አመት የመልካም ምኞት መግለጫ

አርሲ ዩኒቨርሲቲ ለዩኒቨርሲቲው ማናጅሜንት፣ መምህራን፣ ሠራተኞች፣ ተማሪዎችና በጠቅላላው ለዩኒቨርሲቲው ማኅበረሰብ እንኳን ለ2013 ዓ. ም የዘመን መለወጫ አዲስ አመት-እንቁጣጣሽ-አደረሳችሁ በማለት መልካም ምኞቱን ይገልጻል፡፡ አዲሱ አመት የሰላም፣ የደስታ፣ የጤና፣ የብልጽግና፣ የእድገት፣ የመልካም ሥራ ማከናወኛና የስኬት አመት ይሁንላችሁ፤ ይሁንልን፡፡ መጪው አዲስ አመት ብዝሃነትን አክብረን በአንድነት የምንቆምበት፣ የጋራ እሴቶቻችንን የምናጠናክርበት፣ እቅዶቻችንን የምናሳካበት፤ ዩኒቨርሲቲያችን የሰላም አየር ከዳር እስከ ዳር የሚነፍስበት ሰላማዊ የመማር-ማስተማር ተግባር የሚካሄድበት የልቀት ማዕከል ለማድረግ የምንረባረብበት የከፍታ ዘመን እንዲሆንልን በድጋሚ መልካም ምኞታችንን እየገለጽን በ2012 ዓ. ም ያጋጠሙንን ተግዳሮቶች ከአሮጌው አመት ጋር ከኋላችን ትተን በአዲስ መንፈስ አዲስ ተስፋ ሰንቀን ወደ አዲስ አመት በመሻገር ስኬትና ብልጽግናን የምንጎናጸፍበት ዘመን ይሁንልን፡፡

በዚህ አጋጣሚ ተማሪዎቻችን በተለያዩ የመገናኛ ዘዴዎች የተላኩላችሁን ሞጁሎች፣ ማጣቀሻ መጽሓፎች እና ጽሑፎችን ከማንበብ እንዳትዘናጉ እያሳሰብን ከቅርብ ሣምንታት ወዲህ በአገራችን የኮሮና ቫይረስ ሥርጭት በመጨመር ላይ ስለሚገኝ አስፈላጊ የሆኑ የመከላከያ ዘዴዎችን በመጠቀም ራሳችሁንና ማኅበረሰባችሁን ከበሽታው በመከላከልና የቫይረሱን ስርጭት በመግታት የድርሻችሁን አስተዋጽኦ እንድታበረክቱ ጨምርን እናሳስባለን፡፡

መልካም አዲስ አመት! መልካም እንቁጣጣሽ!

 

አርሲ ዩኒቨርሲቲ

Read 2390 times Last modified on Thursday, 10 September 2020 15:28

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.